Tervezési felmérések

Ha szeretne egy új házat építeni, sokszor elõfordul, hogy az építésznek a tervezéshez szüksége van egy tervezési felmérésre. Egy jó terv elkészítéséhez nélkülözhetetlen információk az adott helyszínrõl: a telek méretei, területe, lejtési viszonyai, a területen található mûtárgyak, növényzet pontos elhelyezkedése, domborzatos területen a környezõ épületek elhelyezkedése. Legcélszerûbb, ha az építtetõ az egyeztetés végett közvetlenül a földmérõhöz irányítja az építészt. Leggyakrabban elõforduló feladatok, amit az építészek kérnek a földmérõktõl: A telek domborzati viszonyainak- meredekségének, rendezetlenségének- pontos felmérése nélkül nem tudja elhelyezni az épületet, alapozási módot tervezni vagy egyáltalán az adott építési övezet magassági korlátozásait betartani. Ilyenkor a földmérõ szintvonalas térképet készít. A szintvonalas felmérés alapján a felszíni csapadékvíz elvezetés is tervezhetõvé válik. Az építész kérhet teljes körû síkrajzi felmérést amely tartalmazza a telek oldalhosszainak a méreteit a lehetséges legnagyobb pontossággal, a telken található épületeket, fákat, utakat, növényzetet, közmûveket, az esetleges utcai csatlakozást stb. Sokszor az építési engedély kiadásához abszolút azaz Balti tengerszint feletti magasság megadása szükséges, ezt is a földmérõ határozza meg. "Panorámás" teleknél szintén jó ha tisztában vagyunk a környezõ épületek magassági adataival, hiszen ebbõl kiindulva lehet meghatározni a szükséges épületmagasságunkat, hogy valóban legyen kilátás.
A felmérés történhet EOV-ben >Egységes Országos Vetületi Rendszer< -ben. A földhivatali nyilvántartások  nagy része ezt használja már. Leegyszerûsítve úgy lehet ezt értelmezni, hogy Magyarországot elhelyezték egy óriási koordinátarendszerben, így minden egyes pontjának tudunk koordinátát (X,Y) adni-így például a telekhatároknak is. Ha már „számítógépes” a földhivatali nyilvántartás „DAT”-os (már digitális az alaptérkép) , akkor mindenképpen célszerû a felmérést EOV rendszerben elkészíteni, ugyanis ilyenkor az is kiderül, hogy a kerítés jó helyen van-e, így elkerülhetõek a késõbbi birtokjogi viták vagy perek. A felmérés végeredménye is egy számítógépes file, amit a földmérõk és az építészek által használt rajzoló-szerkesztõ programok között át lehet konvertálni. Természetesen ha szükséges, ki is lehet nyomtatni a felmérés végeredményét.
Közmûvek, utak tervezéséhez is elengedhetetlen a geodéziai felmérés, sõt ha a terepviszonyok megkivánják a kerttervezés elsõ lépése is egy a földmérõ által készített helyszínrajz.
Ha kész a terv, indulhat a kivitelezés.