Telekhatár-rendezés

Kettõ vagy több telek között szeretne igazítani az aktuális határvonalon. Gyakran elõforduló eset például, amikor az egyik telek tulajdonosa elad valahány négyzetméternyi területet a szomszéd telek tulajának. Elsõ lépésként (még az eladás elõtt) el kell mennie a helyi (kerületi) önkormányzathoz és ott egy úgynevezett elvi engedélyt vagy hozzájárulást kell kérnie (mûszaki vagy építésügyi osztály) arról, hogy az Ön által elképzelt telekhatár-módosításhoz hozzájárulnak-e. Az önkormányzat az érintett telekrõl három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot, és térképmásolatot kér. Egy nyomtatvány kitöltése és az eljárási illeték befizetése után meghozza a döntését. Esetenként azonban az említett eljárás nélkül nyilatkozik írásban vagy szóban, hogy hozzájárul-e az Ön által kigondolt elképzeléshez. Az elvi engedélyre azért van szükség, mert területenként más és más építési övezetek lehetségesek, amelyek meghatározhatják pld. egy telek alakját, lehetséges területét, oldalhosszát stb. Ezenkívül léteznek hatályos rendezési tervek, illetve egyéb önkormányzati építési szándékok amelyek befolyásolhatják az elvi engedély kiadását. Ha megvan az elvi engedélye, akkor a földmérõ elkezdheti a telekhatár-rendezést. Ez a földhivatali adatszolgáltatás megrendelésével, (csak földmérõk kérhetnek ilyen jellegû a telekhatár-rendezéshez elvégzéséhez nélkülözhetetlen „mûszaki” adatszolgáltatást) illetve az érintett telkek helyszíni felmérésével kezdõdik. Ezután a földmérõ elkészíti a vázrajzot, amit benyújt a földhivatalnak, majd a földhivatal záradékolja ezt (mûszakilag ellenõrzi) és ha mindent rendben talál, pecséttel hitelesíti. A záradékolt vázrajzot a földmérõ leadja a megbízójának és ezzel a földmérõ be is fejezte a feladatát. Ezután a megbízónak, egész pontosan a tulajdonos(ok)nak alá kell írni a vázrajzot, és egy kérelemmel együtt elvinni az önkormányzathoz, amely jó esetben hozzájárul egy határozattal a határrendezéshez, mivel már elõzetesen az elvi engedéllyel kiadta rá. A már jogerõs önkormányzati határozattal és a vázrajzzal-amelyen már az önkormányzati pecsét is megtalálható- vissza kell fáradni a földhivatalba, ahol átvezetik a változást, azaz már a térképen meg a tulajdoni lapon is a megbízó által megrendelt összevonás által létrejött állapot fog látszódni.