Szolgalmi jogok

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben és elõre rögzített módon használhatja. Részletesebben: a szolgalmi jog azt jelenti, hogy hozzájárulását adja valakinek - lehet a szomszéd, más magánszemély, egy cég-hogy az Ön telkén átjárjon, valamilyen közmûvezetéket keresztülvezessen rajta, elhelyezzen valamilyen egyéb berendezést, mûtárgyat pld. transzformátorházat, esetleg villanyoszlopot. Ezt a jogot nem csak adhatja, hanem kérheti is! Errõl egy hivatalos papír, egy közhiteles okirat készül, aminek tulajdonképpen a rajzos-mûszaki melléklete a földmérõ által készített változási vázrajz. Ebbõl derül ki, hogy hol van pontosan az átjárás, a vezeték szolgalmi sávja vagy a mûtárgy elhelyezkedése. A földmérõ elõször beméri az étintett ingatlanokat és a szolgalom tárgyát, elkészíti a vázrajzot, amit a földhivatal záradékkal lát el (mûszakilag ellenõriz). A záradékolt vázrajzot a földmérõ leadja a megbízónak. A záradékolt vázrajzzal és a szolgalmi jog alapításáról szóló szerzõdéssel vissza kell mennie a megbízónak a földhivatalba, ahol az ingatlan-nyilvántartáson átvezetik a változást. Az ingatlan tulajdoni lapjára rákerül, hogy az ingatlant az adott szolgalmi joggal megterhelték.