Összevonás, egyesítés

Kettõ vagy több telket össze szeretne vonatni egy helyrajzi szám alá. Az összevonás a földhivatali adatszolgáltatás megrendelésével, (csak földmérõk kérhetnek ilyen jellegû az összevonás elvégzéséhez nélkülözhetetlen „mûszaki” adatszolgáltatást) illetve az összevonandó terület helyszíni felmérésével kezdõdik. Ezután a földmérõ elkészíti a vázrajzot, amit benyújt a földhivatalnak, majd a földhivatal záradékolja ezt (mûszakilag ellenõrzi) és ha mindent rendben talál, pecséttel hitelesíti azt. A záradékolt vázrajzot a földmérõ leadja a megbízójának és ezzel a földmérõ be is fejezte a feladatát. Ezután a megbízónak, egész pontosan a tulajdonosoknak alá kell írni a vázrajzot, és egy kérelemmel együtt elvinni az önkormányzathoz, amelynek jó esetben hozzá kell járulnia egy határozattal az összevonáshoz, mivel már elõzetesen az elvi engedéllyel engedélyezte azt. A már jogerõs önkormányzati határozattal és a vázrajzzal-amelyen már az önkormányzati pecsét is megtalálható- vissza kell fáradni a földhivatalba, ahol átvezetik a változást, azaz már a térképen meg a tulajdoni lapon is a megbízó által megrendelt összevonás által létrejött állapot fog látszódni.