Megosztás

Valamilyen okból kifolyólag kettõ- vagy többfelé szeretné osztatni a telkét. Elsõ lépésként el kell mennie a helyi (kerületi) önkormányzathoz és ott egy úgynevezett elvi engedélyt vagy hozzájárulást kell kérnie (mûszaki vagy építésügyi osztály) arról, hogy az Ön által elképzelt megosztáshoz hozzájárulnak-e. Az önkormányzat az érintett telekrõl három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot, és térképmásolatot kér. Egy nyomtatvány kitöltése és az eljárási illeték befizetése után meghozza a döntését. Esetenként azonban az említett eljárás nélkül nyilatkozik írásban vagy szóban, hogy hozzájárul-e az Ön által kigondolt elképzeléshez. Az elvi engedélyre azért van szükség, mert területenként más és más építési övezetek lehetségesek, amelyek meghatározhatják pld. a telek alakját, lehetséges minimális területét, oldalhosszát stb. Ezenkívül léteznek hatályos rendezési tervek, illetve egyéb önkormányzati építési szándékok, amelyek befolyásolhatják az elvi engedély kiadását. Ha megvan az elvi engedélye, akkor a földmérõ elkezdheti a megosztást. Ez a földhivatali adatszolgáltatás megrendelésével, (csak földmérõk kérhetnek ilyen jellegû a megosztás elvégzéséhez nélkülözhetetlen „mûszaki” adatszolgáltatást) illetve a megosztandó terület helyszíni felmérésével kezdõdik. Ezután a földmérõ elkészíti a vázrajzot, amit benyújt a földhivatalnak, majd a földhivatal záradékolja azt (mûszakilag ellenõrzi) és ha mindent rendben talál, pecséttel hitelesíti azt. A záradékolt vázrajzot a földmérõ leadja a megbízójának és ezzel a földmérõ be is fejezte a feladatát. Ezután a megbízónak, egész pontosan a tulajdonos(ok)nak alá kell írni a vázrajzot, és egy kérelemmel együtt elvinni az önkormányzathoz, amelynek jó esetben hozzá kell járulnia egy határozattal a megosztáshoz, mivel elõzetesen az elvi engedéllyel már engedélyezte azt. A már jogerõs önkormányzati határozattal és a vázrajzzal-amelyen már az önkormányzati pecsét is megtalálható,- vissza kell fáradni a földhivatalba, ahol átvezetik a változást, azaz már a térképen meg a tulajdoni lapon is a megbízó által megrendelt megosztás által létrejött állapot fog látszódni. Elõfordulhat olyan eset is, amikor több tulajdonosa van egy területnek és valamilyen oknál fogva- pld. túl kicsi a telek területe-nem tudják, vagy nem akarják az elõzõekben leírtak szerint megosztani. Ilyenkor megoldás lehet a használat szerinti megosztás, amely például a tulajdoni részarányoknak megfelelõen osztja meg a területet. Itt a tulajdonosoknak kell egymás között megegyezni a használati határokról. Ilyenkor is bekerül a földhivatalba az errõl készített vázrajz, de ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem kerül sor.

További információk:
Telekalakítás