Kitűzés

Kíváncsi, hogy jó helyre épült-e a kerítése, esetleg még nincs kerítés és szeretné tudni, hova kell építenie, azaz hol van pontosan a telkének a hivatalos, nyilvántartott birtokjogi határa. Ha egy mûvelés alatt álló földterület határait szeretné megtudni, szintén a földterület kitûzését kell kérnie a földmérõtõl. Az ilyen jellegû kitûzéseket kizárólag ingatlanrendezõi minõsítéssel rendelkezõ földmérõk végezhetnek. A kitûzésrõl a földmérõ kitûzési vázrajzot ill. vázlatot készít és a kitûzött pontokat a terepen egyértelmûen állandósítja, legtöbb esetben fakaróval jelöli. Ha a valóság és a nyilvántartás között különbség van, azaz például egy kerítés rossz helyen van, azt a földmérõ a kitûzési vázrajzon méretekkel ábrázolja. A földmérõnek minden esetben ki kell kérnie -helyrajziszám alapján- az adott telekre vonatkozó, csak a területhez tartozó illetékes földhivatal által kiadható adatszolgáltatást, ezután tudja elkezdeni a tényleges munkát. Gyakran felmerülõ kérdés, hogy mekkora a hibahatár, azaz hány cm eltérés megengedett a földhivatali nyilvántartás által meghatározott oldalhossz és a terepen található két keritéssarok közti valóságos oldalhossz között, esetleg egy-egy keritéspont helyzetében. Erre nincs egységes válasz, úgyanis a hibahatár több tényezõtõl függ: az adatszolgáltatás minõségétõl (grafikus értékû, numerikus), méretarány, de befolyásolja a terepen állandósított sarokpont minõsége (karó, birtokhatárkõ). Fontos tudni, hogy a földmérõ nem "hatóság" tehát a rossz helyen lévõ kerítést önhatalmúlag nem lehet átépíteni a földmérõ által kitûzött helyes határra, csak a szomszéd beleegyezésével vagy bírósági döntést követõen.

A gyakorlatban a kitûzés fogalma sokkal átfogóbb a fent leírtaknál. A földmérõk tûznek ki utakat, házakat (falakat, tengelyeket), alapokat, közmûveket, egyéb építményeket, stb., egyszóval minden olyan területen szükség lehet a munkájukra ahol a terepi valóságban meg kell határozni az építendõ mûtárgy pontos geometriáját  illetve az építéséhez elengedhetetlenül szükséges jellemzõ pontokat.