Épületfeltüntetés

Ha elkészült a háza vagy a régihez hozzáépített, esetleg valamilyen egyéb építményt* épített a telkére akkor azt a hatályos jogszabályok szerint –errõl a legtöbb esetben a tulajdonos felszólítást is kap -a földhivatali nyilvántartásban /tulajdoni lap, alaptérkép/ át kell vezetni a létrejött változást. Sokszor csak pld. az ingatlan eladásakor derül ki, hogy nincs a ház rajta a térképen. Mielõtt földmérõt hív, gyõzõdjön meg róla, hogy rendelkezik az önkormányzat által kiadott jogerõs használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel. Ezután hívhatja a földmérõt, aki kimegy a helyszínre és felméri az elkészült épületet ill. építményt és a mérés alapján elkészíti az ú.n. épületfeltüntetési vázrajzot, amit lead a földhivatalba. A földhivatal lepecsételi a vázrajz egyik példányát (átveszi, érkezteti) majd ezt a példányt eljuttatja Önnek a földmérõ. Ezt a lepecsételt példányt a legtöbb bank ill. hatóság már elfogadja, ugyanis a tényleges ingatlan-nyilvántartási átvezetés késõbb történik meg, errõl értesítést küld a földhivatal a tulajdonosnak.*egyes esetekben nem kell feltüntetni bizonyos jellegû épületeket, ezt önkormányzati határozat illetve a hatályos földmérési szabályzat határozza meg használati mód, illetve alapterület alapján.