Beruházók, építészek, kivitelezok részére

Tervezési felmérések, minden, ami szükséges lehet egy terv elkészítéséhez

A következõ területekre folyamatosan kapunk megbízásokat, végzünk feladatokat: Magassági felmérések a terület jellegétõl függõen: szintvonalas (rétegvonalas) térképek készítése, vagy a ’megírásos’ ( kótált projekciós) módszerrel, amikor a jellemzõ tereppontok magasságát külön-külön megírjuk. Ez utóbbi célszerûbb pld. olyan területeken alkalmazni ahol nagy a beépítettség, többé-kevésbé síkterület, esetleg sok a mûtárgy. Teljeskörû síkrajzi felmérést készítünk, ahol a magassági felmérésen felül mindent mérünk ami látszik: épületek kívül-belül (ha kell tetõ alakja, gerinc- és párkánymagasság, kémények stb.), utak, járdák, burkolatok, közmûvek (ha szükséges vezetékkutató mûszerünkkel a föld alá is „belátunk”), egyéb mûtárgyak, fák, növényzet. Az évek során az építészcégekkel együttmûködve tetszetõs, jól értelmezhetõ jelkulcs-készletet hoztunk létre elõsegítendõ a könnyebb tervezést, a szebb végeredményt. A terven ábrázoljuk a jogi birtokhatárt, leellenõrizzük, hogy jó helyen van-e a kerítés. Ha igény van rá 3D-s terepmodellt készítünk, minimális költségvonzattal. Elvégzünk bármilyen jellegû birtokjogi, ingatlanrendezési az ingatlan-nyilvántartást érintõ feladat: Telkek osztása, egyesítése, határrendezése, kitûzése. Épületfeltüntetés, szolgalmi jogok. Belvárosi foghíjtelkeknél bemérjük a szomszédos tûzfalakat, hogy a tervezett épület a lehetõ legjobban illeszkedjen a foghíjba, így a beruházó maximalizálhatja a beépíthetõ m2-eket. A mérés eredményeként elkerülhetõ, hogy az építés során pld. egy befelé dõlõ tûzfal a kivitelezõt nehéz helyzetbe hozza. A falmérés végeredményét lehetõ legfelhasználhatóbb módon szerkesztjük meg. Olyan digitális formába (fájl kiterjesztés) konvertáljuk az állományt, amilyenbe a megrendelõ szeretné, A0-s méretig bármit kinyomtatunk.

+ Ha elindul egy project: Minden, amire szüksége lehet egy kivitelezõnek és/vagy a tervezõnek

Ipari geodézia, mérnökgeodéziai feladatok; ezekben is jelentõs gyakorlatra tettünk szert…

Kivitelezéseken az elsõ kapavágástól az ácsmunkáig teljes körû építésirányító mérések: zsinórállás, kontúrok, tengelyek, falak, pillérek kitûzése, magassági kitûzések, ellenõrzõ bemérések. Mûszereink magas szintû szoftverezettségének és laptopjainknak köszönhetõen a helyszínen felmerülõ váratlan problémák nagy részét is meg tudjuk oldani.
  • Mozgásvizsgálatok, süllyedésmérések: épületek, támfalak, egyéb létesítmények
  • Pályatestek, utak kitûzése
  • Földmunkáknál földtömegszámítás, kitûzések
  • Különbözõ megvalósulási, szakági- sávtérképek készítése, digitális törzskönyvek
  • Ipartelepek komplett geodéziai, technológiai felmérése, digitális üzemi térképek, folyamatábrák elkészítése. Üzemanyagtöltõ állomások tervezési és megvalósulási térképeinek elkészítése.
  • Bármilyen jellegû birtokjogi, ingatlanrendezési az ingatlannyilvántartást érintõ feladat: Telkek osztása, egyesítése, határrendezése, kitûzése. Épületfeltüntetés, szolgalmi jogok.
  • Speciális ipari geodézia
  • Térképi adatfeldolgozás, digitalizálás